SF V Ranked – Sweet_Martabak (Cammy) vs HATA_tw (Rashid)