Donpachi (Alex) vs Haitani (Necalli):どんぱち(アレックス) vs ハイタニ(ネカリ)