John Takeuchi (Rashid) vs saisak (Karin):竹内ジョン(ラシード)vs saisak(かりん)