SFV 2017.01.22 IBUKI vs CAMMY 01

Street Fighter V いぶき敗北録