SFV 2017.01.22 IBUKI vs CAMMY 02

Street Fighter V いぶき敗北録