SFV 2017.01.22 RYU vs IBUKI 01

Street Fighter V いぶき敗北録