SFV 2017.01.22 RYU vs IBUKI 02

Street Fighter V いぶき敗北録