SFV 2017.01.24 IBUKI vs NASH 02

Street Fighter V いぶき敗北録