Tourniquet (Vega) vs gorodaimon (Balrog):Tourniquet(バルログ)vs gorodaimon(バイソン)