Daigo Umehara (Ryu) vs konoichi (Dhalsim):ウメハラ(リュウ)vs konoichi(ダルシム)

Daigo Umehara (Ryu) vs konoichi (Dhalsim)
ウメハラ(リュウ)vs konoichi(ダルシム)