Daigo Umehara (Zeku) vs CKCRAY (Akuma):ウメハラ(是空)vs CKCRAY(豪鬼)

Daigo Umehara (Zeku) vs CKCRAY (Akuma)
ウメハラ(是空)vs CKCRAY(豪鬼)