asyura333 (Ryu) vs Daigo Umehara (Guile):asyura333(リュウ)vs ウメハラ(ガイル)

asyura333 (Ryu) vs Daigo Umehara (Guile)
asyura333(リュウ)vs ウメハラ(ガイル)